CVEK

24. 01. 2023

Road map to refugee integration – toolkit and consultancy for local governments

Obdobie realizácie: 1. augusta 2022 – 31. augusta 2023

Projekt podporila U.S. Embassy Bratislava

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť „cestovnú mapu“ integrácie odídencov z Ukrajiny a podporný konzultačný mechanizmus pre samosprávy a pomôcť im efektívne a dlhodobo zvládnuť súčasnú bezprecedentnú situáciu. V cestovnej mape, ktorú vytvoríme, budú opísané všetky kroky, ktoré je potrebné podniknúť na podporu integrácie utečencov. Bude zahŕňať opatrenia v rôznych oblastiach integrácie, ako je zber údajov, systém prvej reakcie po príchode utečencov, poskytovanie informácií, poskytovanie služieb atď. Naším cieľom je sprístupniť túto „cestovnú mapu“ v podobe webstránky a konzultačný mechanizmus všetkým samosprávam, ktoré prijímajú utečencov.

Cieľovou skupinou sú samosprávy, ich volení zástupcovia, ako aj ich organizačné zložky (školstvo, poskytovatelia služieb, komunitní organizátori, oddelenia kultúry atď.) a ďalší aktéri na lokálnej úrovni (napr. MVO, komunity a pod.).

hore