CVEK

11. 03. 2024

Rozvoj kapacít samospráv v oblasti inklúzie utečencov a utečeniek

Obdobie realizácie: január 2024 – december 2024.

Tento projekt realizujeme s podporou UNHCR.

Rok 2022 postavil mnohé samosprávy pred novú výzvu. Do miest prišli ľudia z Ukrajiny, ale prichádzajú aj iní ľudia s migračným pôvodom. Sú to noví obyvatelia a obyvateľky miest, ktorí však najmä v začiatkoch potrebujú istú podporu, aby sa mohli stať plnohodnotnými obyvateľmi a prispievať k rozvoju miestneho spoločenstva. Sú to práve samosprávy, kto v začleňovaní odídencov z Ukrajiny, utečencov a ďalších cudzincov zohráva dôležitú úlohu.

Avšak na to, aby mohli samosprávy pracovať na začleňovaní svojich nových obyvateľov, potrebujú mať k dispozícii kvalitné dáta o komunitách, ktoré v meste žijú, ale aj poznať a rozumieť ich špecifickým potrebám.

Projekt stavia na doterajších skúsenostiach CVEKu z viacerých spoluprác so samosprávami v oblasti integrácie cudzincov/niek. V rámci projektu zorganizujeme vzdelávacie podujatia pre štyri samosprávy v oblasti interkultúrnej komunikácie a participácie cudzincov/utečencov, ale aj v oblasti zberu a analýzy dát o zahraničnej migrácii na lokálnej úrovni. Dôležitou aktivitou projektu je aj vytvorenie mechanizmu zberu dát pre zabezpečenie prehľadu o komunitách odídencov a utečencov na lokálnej úrovni.

hore