CVEK

25. 01. 2022

Slovensko a migrácia. Hľadanie ciest k spolužitiu – nová publikácia

Vydali sme novú publikáciu s názvom Slovensko a migrácia. Hľadanie ciest k spolužitiu, ktorá je výsledkom dvojročného výskumného projektu zameraného na integráciu cudzincov na Slovensku. prináša množstvo zaujímavých výskumných zistení, vďaka ktorým môžeme na spolužitie v rozmanitej spoločnosti nazerať odborne, ale aj ľudsky. 

Publikácia je výstupom projektu Výskum integrácie cudzincov – bariéry, nástroje a postoje, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

hore