CVEK

25. 01. 2022

Slovensko a migrácia. Hľadanie ciest k spolužitiu – nová publikácia

Kniha Slovensko a migrácia. Hľadanie ciest k spolužitiu prináša množstvo zaujímavých výskumných zistení, vďaka ktorým môžeme na spolužitie v rozmanitej spoločnosti nazerať odborne, ale aj ľudsky. Publikácia je výsledkom dvojročného výskumného projektu zameraného na integráciu cudzincov na Slovensku, v rámci ktorého sme zrealizovali 2 reprezentatívne kvantitatívne výskumy (medzi cudzincami a väčšinovou populáciou), 1 dotazníkový prieskum na úrovni okresných miest, 56 individuálnych rozhovorov s aktérmi integrácie na lokálnej úrovni, 9 fokusových skupín s väčšinovou populáciou a 50 individuálnych rozhovorov s cudzincami žijúcimi na Slovensku. 

Publikácia je výstupom projektu Výskum integrácie cudzincov – bariéry, nástroje a postoje, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

 

hore