CVEK

27. 06. 2023

Sprievodca integráciou ľudí na úteku a cudzincov v mestách

Otázka migrácie bude v budúcnosti čoraz aktuálnejšia, a preto sme v CVEKu vytvorili príručku pre aktérov na lokálnej úrovni s názvom Sprievodca integráciou ľudí na úteku a cudzincov v mestách. Samosprávam, ale aj ďalším aktérom, môže pomôcť zvládnuť začleňovanie ľudí na úteku (odídencov), ale aj iných skupín cudzincov. Nastavovaním kvalitných politík, opatrení a podporných služieb pre utečencov/odídencov je možné docieliť kvalitnú integráciu, predchádzať sociálnemu napätiu a využiť nielen výzvy, ale aj príležitosti, ktoré migrácia prináša, na celkový rozvoj lokálnych spoločenstiev.

Príručka obsahuje rôzne informácie týkajúce sa situácie utečencov/odídencov, ako aj ich špecifiká a potreby. Zároveň uvádzame množstvo krokov, návrhov a opatrení, ktoré je potrebné realizovať vo všetkých oblastiach integrácie.

 

Sprievodca integráciou ľudí na úteku a cudzincov v mestách vychádza s podporou U.S.Embassy Bratislava.

hore