CVEK

26. 06. 2023

Sprievodca integráciou ľudí na úteku a cudzincov v mestách

Obsah:

Táto príručka je určená najmä samosprávam a ďalším aktérom, ktorí sa na lokálnej úrovni venujú téme
začleňovania cudzincov, ale najmä ľudí na úteku (odídencov) do miestnych spoločenstiev.

Otázka migrácie bude v budúcnosti čoraz aktuálnejšia a nasledujúce témy môžu samosprávam výrazne pomôcť túto situáciu zvládnuť nielen v súčasnosti, ale aj v budúcnosti. Nastavovaním kvalitných politík, opatrení a podporných služieb pre utečencov/odídencov je možné docieliť kvalitnú integráciu, predchádzať sociálnemu napätiu a využiť nielen výzvy, ale aj príležitosti, ktoré migrácia prináša, na celkový rozvoj lokálnych spoločenstiev.

Nájdete tu rôzne informácie týkajúce sa situácie utečencov/odídencov, ako aj ich špecifiká a potreby. Zároveň uvádzame množstvo krokov, návrhov a opatrení, ktoré je potrebné realizovať vo všetkých oblastiach integrácie.

 

 

Sprievodca integráciou ľudí na úteku a cudzincov v mestách vychádza s podporou U.S.Embassy Bratislava.

hore