CVEK

22. 05. 2017

StrongLab – Za lepšie cezhraničné vymáhanie pracovného práva

Pracovné trhy krajín V4 sa v poslednej dobe stretávajú s nárastom pracovnej migrácie z Ukrajiny a členských štátov EÚ. Táto situácia predstavuje výzvu pre diskusiu o väčšej regulácii pracovného trhu, ktorá by viedla k zlepšeniu podmienok zahraničných pracovníkov. Ich práva sú totiž veľmi často porušované. 

Cieľom projektu je zmapovať situáciu týkajúcu sa vysielania pracovníkov predovšetkým z Ukrajiny do krajín V4. Pozornosť bude venovaná nielen porušovaniu pracovných práv, ale aj kompetenciám a práci miestnych inšpektorátov práce a odborových organizácií. Aj napriek tomu, že pracovná migrácia je medzinárodnou témou, cezhraničná spolupráca inšpektorátov práce, ale tiež mimovládnych a odborových organizácií nie je príliš rozvinutá. Projekt sa preto zameria aj na tento aspekt a výsledkom výskumu, na ktorom sa podieľajú partnerské organizácie z Ukrajiny, Maďarska, Českej republiky a Poľska, budú odporúčania pre jednotlivých relevantných aktérov.

 

hore