CVEK

16. 03. 2023

Vydali sme príručku Mechanizmus prevencie radikalizácie mladých ľudí na lokálnej úrovni

Príručku „Mechanizmus prevencie radikalizácie mladých ľudí na lokálnej úrovni“ sme pripravili v spolupráci s odborníkmi a odborníčkami z rôznych inštitúcií, ktoré sa téme prevencie aktívne venujú, a mladými ľuďmi. 

Mechanizmus má slúžiť všetkým aktérom na lokálnej úrovni, teda samosprávam, školám, polícii, mimovládnym organizáciám, mládežníckym klubom, poradenským zariadeniam a ďalším, ktorí vidia naliehavosť problému radikalizácie mladých ľudí, vnímajú potrebu riešiť ho, avšak zatiaľ nenašli spôsob, ako postupovať.

 

 

 

Mechanizmus prevencie radikalizácie mladých ľudí na lokálnej úrovni bol vytvorený ako súčasť projektu ‘Mechanizmus prevencie radikalizácie a extrémizmu-polícia a mladí spoločne’, ktorý je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

hore