CVEK

30. 06. 2011

Vzdelávanie detí cudzincov na Slovensku: potreby a riešenia

Obsah:

Kniha Vzdelávanie detí cudzincov – potreby a riešenia predstavuje čitateľom výsledky výskumu, ktorý mapoval vzdelávanie detí cudzincov na základných školách na  Slovensku. Publikácia Centra pre výskum etnicity a kultúry a Nadácie Milana Šimečku sa popri štatistickej a legislatívnej analýze venuje predovšetkým tomu, ako sa zákony napĺňajú v praxi a s akými problémami sa riaditelia, učitelia a aj deti cudzincov vo svojej každodennej realite stretávajú. Okrem analýzy aktuálneho stavu kniha prináša aj odporúčania pre tvorcov verejných politík na  zlepšenie možností vzdelávania detí cudzincov a prekonanie súčasných bariér.

Kľúčové slová: deti cudzincov, školstvo, rozmanitosť, migrácia

hore