CVEK

Číslo 3/2011

V tomto čísle sa venujeme:

Revidovaný národný akčný plán k Dekáde rómskej inklúzie: ďalšia bezzubá stratégia? | Jarmila Lajčáková

ad: Jarmila lajčáková: legislatívny zámer zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách môže pri- niesť nepríjemné nezamýšľané dôsledky a stano Daniel: etnický princíp v zákone o svs zostáva nedotknutý | Martin Vavrinčík

Návrh na bezplatnú antikoncepciu pre osoby zo “sociálne vylúčených spoločenstiev”: snaha o zabezpečenie reprodukčnej autonómie? | Adriana Lamačková 

Prepracovaný návrh zákona o dávkach v hmotnej núdzi by mal byť nástrojom pomoci chudobným, nie spôsob ako na nich šetriť | Jarmila Lajčáková 

O slovenských Robinsonoch Crusoeoch | Barbora Maťašová

Novinári, lenivosť a stereotypy | Karolína Koščová

Minarety – stret rôznych foriem práva? | Ivan Šimko

Náboženská diverzita na slovensku stale nemá miesto | Monika Náglová

Ochranu výhrady vo svedomí vnímame ako politiku multikulturalizmu | Jarmila Lajčáková 

Koncepcia homogenizácie spoločnosti s výhľadom do roku 2020 | Alena Chudžíková

hore