CVEK

Číslo 4/2013

V tomto čísle sa venujeme:

Potenciál pre zvolenie Mariána Kotlebu nevznikol zo dňa na deň | Elena Gallová Kriglerová

Prienik extrémistov na politickú scénu štát sleduje, ale akoby sa ho to netýkalo | Alena Chudžíková

Úloha politických elít v boji proti rasizmu je kľúčová | Katarína Medľová

Návrhy zavádzania nového zákona o pomoci v hmotnej núdzi do praxe potvrdzujú, že pôjde o zakázanú nútenú prácu | Jarmila Lajčáková

Podivné manipulácie vo výbore pre národnostné menšiny | Jarmila Lajčáková

Tešedíkovo alebo Pered: na Slovensku len po slovensky | Svetluša Surová 

Nové pravidlá rozdeľovania financií menšinám: vykročenie správnym smerom | Jarmila Lajčáková

PISA ukázala, že slovenské školstvo silne reprodukuje sociálne rozdiely | Tina Gažovičová

Pár slov o ústavnosti niektorých konaní s cudzincami | Zuzana Števulová

hore