CVEK

19. 05. 2021

Cudzie nechceme, svoje si nedáme – zhrnutie

Obsah:

V rámci projektu Výskum integrácie cudzincov – bariéry, nástroje, postoje sme zverejnili komplexnú analýzu výskumných zistení z kvantitatívneho aj kvalitatívneho výskumu postojov väčšinového obyvateľstva voči cudzincom a zahraničnej migrácii. Okrem toho sme však pripravili aj jej zhrnutie, v ktorom na 10 stranách nájdete najdôležitejšie zistenia z výskumu. 

hore