CVEK

5. 12. 2017

Interkultúrna akadémia pre samosprávy

Trvanie: november 2017 – marec 2018

Donor: Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín 2017 (cislo projektu
KNM-438/2017/3.1, číslo zmluvy 751/2017)

Projekt je zameraný na rozvoj interkultúrnych kompetencií predstaviteľov samospráv a ďalších aktérov na lokálnej úrovni. Práve samosprávna úroveň je najbližšie k svojim obyvateľom, na lokálnej úrovni prebiehajú procesy integrácie menšín a vytvárania súdržnej spoločnosti. Vzhľadom na narastajúcu kultúrnu rozmanitosť aj na Slovensku je dôležité, aby predstavitelia samospráv mali dostatočné zručnosti pri komunikácii s rôznymi skupinami obyvateľov a pri poskytovaní služieb, ktoré majú vo svojej kompetencii.

Interkultúrna akadémia bude prebiehať v mesiacoch december 2017 a január 2018 v dvoch samosprávach – v Hlohovci a vo Zvolene. Prostredníctvom intenzívneho a interaktívneho tréningu expertky CVEKu umožnia ľuďom zo samospráv oboznámiť sa s rôznymi technikami efektívnej interkultúrnej komunikácie a získať kultúrnu citlivosť, vďaka ktorej môžu prispievať k sociálnej súdržnosti vo svojom meste.

hore