CVEK

13. 03. 2019

KapaCity – Cudzinci v Bratislave

Obsah:

Výskumná správa prináša zistenia z Bratislavy, ktoré sa týkajú situácie v oblasti migrácie a integrácie cudzincov. V rámci výskumu sme kombinovali metódu desk-research (analýza strategických dokumentov na úrovni mesta) a kvalitatívnych individuálnych rozhovorov, ktorých sme zrealizovali 19. Respondentmi boli zástupcovia a zástupkyne samosprávy, mimovládnych organizácií a samotní cudzinci a cudzinky. 

Správa opisuje, ako respondenti a respondentky vnímajú Bratislavu ako miesto pre život a akým výzvam mesto čelí. Samostatná kapitola sa venuje detailnej analýze štatistických údajov o počtoch cudzincov v Bratislave a tiež tomu, ako respondenti a respondentky vnímajú tému multikulturalizmu. Vo vzťahu k integrácii sme sa pokúsili identifikovať bariéry, ktorým mesto v tejto oblasti čelí. V závere prinášame aj niekoľko odporúčaní, ktoré by integrácii cudzincov v Bratislave mohli napomôcť.

Výskumná správa je súčasťou projektu KapaCITY – podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni. 

Projekt KapaCITY je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fond pre oblasť vnútorných záležitostí. 

hore