CVEK

21. 10. 2022

Ľudské práva na slovenských a nórskych školách. Ako to vidia deti?

Obsah:

Táto publikácia je výsledkom výskumu, ktorý bol zameraný na to, ako sú ľudské práva reflektované v školskom prostredí na Slovensku a v Nórsku. Na základe komparatívneho prístupu prinášame jednak analýzu vzdelávacích dokumentov a politík v oboch krajinách vo vzťahu k vzdelávaniu k ľudským právam, ako aj pohľady, názory a odporúčania detí samotných. Výskum poukazuje na to, že pre deti na Slovensku aj v Nórsku sú ľudské práva veľmi dôležitou témou, ktorá podľa nich rozhodne patrí do škôl. Deti sa o týchto témach potrebujú a chcú rozprávať, zdôrazňujú však, že sa nechcú len učiť poučky, ale skôr o témach diskutovať, využívať rôzne interaktívne a hravé formy vzdelávania. V Nórsku sa deti s takýmto prístupom stretávajú systematicky, na Slovensku skôr len príležitostne, ak majú šťastie na empatických a dobre pripravených pedagógov. 

 

Spracovanie komparatívnej štúdie „Ľudské práva na slovenských a nórskych školách – Ako to vidia deti?“ bolo podporené z Bilaterálneho fondu programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

 

 

 

hore