CVEK

28. 02. 2023

Mechanizmus prevencie radikalizácie mladých ľudí na lokálnej úrovni

Obsah:

Mechanizmus prevencie radikalizácie je výsledkom práce expertiek Centra pre výskum etnicity a kultúry, ďalších odborníkov či odborníčok z rôznych inštitúcií, ktoré sa venujú prevencii radikalizácie mladých ľudí na lokálnej úrovni, a aktívnych mladých ľudí, ktorí sa zapojili do jeho tvorby.

Dôvodom, prečo sme sa rozhodli tento dokument vytvoriť, je naša snaha napomôcť aktérom na lokálnej úrovni vyrovnať sa s čoraz väčším sociálnym napätím, ktoré zasahuje predovšetkým mladých ľudí. Myslíme si totiž, že najlepší spôsob, ako sa vysporiadať s radikalizáciou, je realizovať čo možno najefektívnejšie preventívne a podporné aktivity pre mladých, ktoré budú reagovať na ich potreby a zabránia tomu, aby sa utiekali k nenávistným prejavom a extrémizmu. Zároveň, v prípade, že sa začnú objavovať prvé signály toho, že mladí ľudia sa začínajú radikalizovať, je potrebné mať vytvorené efektívne mechanizmy, ako na túto situáciu reagovať. 

Mechanizmus má slúžiť všetkým aktérom na lokálnej úrovni, teda samosprávam, školám, polícii, mimovládnym organizáciám, mládežníckym klubom, poradenským zariadeniam a ďalším, ktorí vidia naliehavosť problému radikalizácie mladých ľudí, vnímajú potrebu riešiť ho, avšak zatiaľ nenašli spôsob, ako postupovať.

 

 

 

Mechanizmus prevencie radikalizácie mladých ľudí na lokálnej úrovni bol vytvorený ako súčasť projektu ‘Mechanizmus prevencie radikalizácie a extrémizmu-polícia a mladí spoločne’, ktorý je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

hore