CVEK

12. 05. 2011

Migranti – nový pohľad na staré problémy. Multikulturalizmus a kultúrna integrácia migrantov na Slovensku

Obsah:

Táto publikácia sa zameriava na aspekt kultúrnej integrácie alebo kultúrneho a náboženského spolunažívania majority a novovznikajúcich menšinových komunít. Kultúrna integrácia si zasluhuje pozornosť preto, že zostáva v oficiálnych stratégiách, ako aj vo výskumných projektoch nepokrytá alebo len okrajovo spomenutá. Významne tiež determinuje sociálne, ekonomické aj politické aspekty integrácie. Napriek tomu, že zákony o občianstve a o uznávaní cirkví prešli legislatívnymi zmenami, ich vzťah k existujúcej menšinovej politike a ku kultúrnej integrácii prisťahovalcov zostal neprebádaný. Treba však dodať, že aj keď sa táto publikácia zameriava na kultúrnu integráciu, ani v teoretickej ani empirickej časti tohto projektu nie je plne izolovaná od sociálnej, ekonomickej a politickej integrácie.

Kľúčové slová: migrácia, integrácia, multikulturalizmus, solidarita, organizácie združujúce migrantov

hore