CVEK

6. 05. 2022

Pandémia ako ľudskoprávna lekcia

Obdobie realizácie: 1.apríl 2022 – 31. december 2022

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Pandémia disproporčne negatívne dopadla najmä na menšinové a zraniteľné skupiny – deti a mladých (dištančné vzdelávanie a duševné zdravie), Rómov (karantenizácia komunít a porušovanie práv), cudzincov (nejasný právny status a nedostatok informácií), ľudí so zdravotným postihnutím (nedostatočne poskytované sociálne služby) a seniorov (sociálna izolácia a iné aspekty).Považujeme za dôležité tieto porušenia ľudských práv zreflektovať a definovať prístupy, ako im v budúcnosti predchádzať, čo je hlavným cieľom tohto projektu. Výsledkom projektu bude publikácia, ktorá bude okrem analýz obsahovať aj rozhovory s členmi či členkami zraniteľných skupín, čím práve im chceme dať hlas. Súčasťou projektu bude aj formulovanie odporúčaní pre verejné politiky, ktoré budeme prezentovať širokej aj odbornej verejnosti, či médiám.

hore