CVEK

15. 02. 2016

Školy na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu – príklady dobrej praxe

Obsah:

Príbeh trojice základných škôl – v Poprade, Smoleniciach a Krásnohorskom Podhradí, ktoré poskytujú inšpirácie pri vzdelávaní detí z prostredia menšín. Školy na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu, ako sme ich nazvali, sú prípadovými štúdiami, ktoré vznikli v rámci medzinárodného projektu School for everyone.  (http://schoolforeveryone.org/)

Krátka príručka predstavuje tieto školy a inšpirácie a typy, ktoré nám poskytli. 

hore