CVEK

13. 02. 2017

Social Inclusion of Learners

Obdobie realizácie: december 2016 – december 2018

Donor: Európska Únia v rámci výzvy Erasmus+ Programme, Key Action 3

16143858_1699954663629008_426170739565995028_o

Dvojročný medzinárodný projekt Social Inclusion of Learners sa zameriava na podporu inkluzívneho vzdelávania vo viacerých krajinách EÚ. Cieľom projektu je zdieľať overené postupy inkluzívneho vzdelávania a metodiky individualizovaného vyučovania. V rámci projektu CVEK sprostredkuje zdieľanie zahraničných metód na Slovensko. Za týmto účelom sa na Slovensku v októbri 2017 realizovala konferencia, vo februári 2018 sa uskutoční viacdňový seminár pre učiteľov, počas ktorého odborníci zo zahraničia budú zdieľať svoje metódy z praxe. Ďalšie projektové aktivity sú plánované na rok 2018. 

Projekt koordinuje rakúska organizácia atempo. Ďalší partneri sú organizácia Schule im Aufbruch z Nemecka, RIX Reasearch and Media University East London z Veľkej Británie, Gemeente Maastricht – mesto Maastricht z Holandska a Casa Corpului Didactic – didaktické centrum pri Ministerstve školstva z Rumunska

Aktuálne informácie o projekte sú dostupné aj na: http://www.soil-project.eu, https://www.facebook.com/SOILkeyaction3project/

hore