CVEK

27. 02. 2019

SoIL manuál

Obsah:

V rokoch 2017-2018 bol CVEK partnerom európskeho projektu SoIL – Social Inclusion of Learners. Projekt bol zameraný na podporu inkluzívneho vzdelávania a rozvoj a šírenie metodík, ktoré uľahčujú vzdelávanie rozmanitých žiakov a tvorbu inkluzívneho prostredia na školách a v triedach. Za týmto účelom partneri projektu SoIL vytvorili manuál overených postupov z troch krajín EÚ: Rakúska, Nemecka a Veľkej Británie. 

SoIL manuál prináša popis nasledujúcich metód: (1) individualizované učenie podľa vzoru berlínskej školy ESBZ a organizácie Školy v pohybe; (2) ľahká reč capito; (3)  participatívno – emancipatívny prístup k hodnoteniu služieb pre ľudí s postihnutím nueva; (4) digitálne začleňovanie a užitočné aplikácie pre vzdelávanie; (5) multimediálna advokácia. 

Manuál v ostatných jazykových verziách je dostupný tu: https://wiki.rixwiki.org/rix/home/soil-wiki/project-manual

hore