CVEK

Číslo 1-2/2013

V tomto čísle sa venujeme:

Odstúpenie splnomocnenca pre národnostné menšiny bolo správne | Jarmila Lajčáková 

Národnostné menšiny po dvadsiatich rokoch| Kálmán Petöcz

Policajný zásah v Moldave nad Bodvou zapadá do logiky vykresľovania Rómov ako hrozby| Jarmila Lajčáková

Spôsob finančnej podpory kultúry národnostných menšín by bolo vhodné zmeniť | Jarmila Lajčáková 

Rozhodnutie ESĽP o strate občianstva neznamená, že náš zákon je dobrý a akceptovateľný | Jarmila Lajčáková 

Ako slobodná je náboženská sloboda na Slovensku?| Elena Gallová Kriglerová a Alena Chudžíková 

Na vzdelávanie detí cudzincov štát nemyslí. Školy v tom donedávna boli samé | Elena Gallová Kriglerová

hore