CVEK

Číslo 3/2013

V tomto čísle sa venujeme:

Parlament prijal nový zákon o pomoci v hmotnej núdzi. Odborné a právne argumenty proti populizmu nestačili | Jarmila Lajčáková

Pripomienka k návrhu novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi – právny argument

Mainstreaming extrému | Alena Chudžíková

Kľukatá cesta k spravodlivosti v prípadoch policajného násilia | Štefan Ivanco

Poslanci odignorovali mimoriadnu správu ombudsmanky o závažnom porušovaní ľudských práv na slovensku | Elena Gallová Kriglerová

Vládna správa je neúplným obrazom o ochrane práv menšín | Jarmila Lajčáková

Zákon o štátnom občianstve : štandardný zákon spôsobil neštandardne horúcu jeseň| Svetluša Surová

Uznanie kvalifikácie zrejme získa minimálny počet cudzincov s medzinárodnou ochranou | Alena Chudžíková

hore