CVEK

23. 11. 2021

Cudzinci na Slovensku. Hľadanie nového domova. Skúsenosti cudzincov s integráciou na Slovensku – výskumné zistenia

Obsah:

Výskum skúseností cudzincov s integráciou na Slovensku je treťou a zároveň poslednou zo série výskumných analýz, na ktorých v Centre pre výskum etnicity a kultúry pracujeme od roku 2020 a ktoré sú súčasťou projektu Výskum integrácie cudzincov – bariéry, nástroje a postoje, ktorý realizujeme s podporou Európskeho fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

Výskum prináša veľmi zaujímavé kvalitatívne aj kvantitatívne dáta o tom, ako cudzinci vnímajú svoje skúsenosti s integračným procesom na Slovensku. Analýza prináša zistenia o tom, ako a s kým cudzinci na Slovensku nadväzujú vzťahy a sociálne väzby, či sledujú dianie v krajine a aké na to majú podmienky, ale aj o význame udržiavanie svojej kultúrnej identity, o tom, či a aké skúsenosti majú s rôznymi integračnými službami, ako hodnotia svoju kvalitu života a čo pre nich znamená domov. 

Ukazuje sa, že cudzinci vnímajú Slovensko a jeho obyvateľov výrazne vľúdnejšie než je tomu naopak. Slovensko považujú za bezpečnú a príjemnú krajinu na život, v ktorej si postupne väčšina z nich vytvára pocit domova a v značnej miere s ním spájajú aj svoju budúcnosť. 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

hore