CVEK

11. 12. 2020

Cudzinci v meste – príručka pre tvorbu integračných stratégií na lokálnej úrovni

Obsah:

Mestá sa stávajú čoraz rozmanitejšími a vďaka narastajúcej migrácii v nich žije aj čoraz viac cudzincov.
Vzhľadom na demografické zmeny a starnutie populácie je možné očakávať, že počty cudzincov aj v
slovenských mestách budú narastať. Preto je dôležité v tvorbe politík myslieť aj na túto skupinu
obyvateľstva. 

Ako však treba pristupovať k tvorbe stratégií integrácie cudzincov na lokálnej úrovni? Na čo všetko treba pamätať, aké procesy a mechanizmy využiť a koho všetkého k tvorbe prizvať? 

Táto príručka prináša viaceré odporúčania, rady a pomôcky, ako vytvárať stratégie integrácie
cudzincov či opatrenia na ich začlenenie tak, aby reflektovali jednak potreby samosprávy, miestneho
spoločenstva, ale aj samotných cudzincov.

 

Príručka vznikla ako súčasť projektu „Kapacity – podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni“, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí. 

hore