CVEK

7. 10. 2020

Desatoro pre školy – na čo nezabúdať pri vzdelávaní detí cudzincov

Obsah:

Na jar 2020 sme v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku pripravili príručku pre školy, ktorej cieľom je priblížiť pedagogickému personálu to, ako môže vyzerať proces začleňovanie detí cudzincov do vzdelávacieho procesu na Slovensku, poskytnúť základné rady a princípy, ktoré priamo nesúvisia s legislatívnym nastavením a obsahom vzdelávania, ale môžu pomôcť pochopiť určité špecifické situácie, ktoré sú s príchodom detí cudzincov spojené. Poukazuje na viacero vecí, ktoré je potrebné mať na pamäti, keď s deťmi a rodinami cudzincov prichádzame do kontaktu. Venuje sa témam kultúrneho šoku, ktorý mnohé deti cudzincov po príchode do nového prostredia zažívajú. Popisuje niektoré dôležité potreby detí cudzincov, pomôže nastaviť komunikáciu s rôznymi aktérmi tak, aby sa predchádzalo konfliktom či zlyhaniam. V neposlednom rade hovorí o atmosfére v triede či v škole, ktorá nepochybne hrá pri začleňovaní detí cudzincov do vzdelávania dôležitú rolu. Text vychádza z výskumov a
publikácií o tejto téme, najmä zo slovenského a českého prostredia. Ďalej zo skúseností autoriek, ktoré sa téme dlhodobo venujú spolu s mnohými učiteľmi, učiteľkami, cudzincami a odborníkmi na témy vzdelávania.

Veríme, že príručka bude užitočnou pomôckou pre všetkých, ktorí chcú všetkým deťom zabezpečiť dobré vzdelanie.

Projekt „Kapacity – podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni“ je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

hore